Sağlık Hizmetleri

 

Hizmetler

Üniversitemiz Cibali Kampüs bünyesinde bulunan sağlık merkezi öğrenciler ve çalışanlar için acil ve ayaktan tedavi edici hekimlik hizmeti ve hemşirelik hizmeti sunmaktadır. 

Gerekli görülen durumlarda ileri tetkik ve tedavi için üniversite yakınındaki hastanelere yönlendirme yapılmaktadır.

Poliklinik hizmeti haftanın 5 iş günü 08.45 - 17.30 saatleri arasında yürütülmektedir.

Acil başvurular dışında SPARKS üzerinden randevu oluşturulması gerekmektedir.

 

YAPILAN GÖRÜŞMELERİN AKSAMAMASI İÇİN SPARKS ÜZERİNDEN RANDEVU ALINMASI ÖNEMLE DUYURULUR

Akademik ve idari kadroda çalışan aktif SGK’lı ve emekli personelimizin ;
- 1. Basamak Sağlık Kuruluşu ( Aile Sağlığı Merkezi ),
- 2.Basamak Sağlık Kuruluşu ( Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ) ,
- 3. Basamak Sağlık Kuruluşu ( Üniversitelere bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
- 4. Basamak Sağlık Kuruluşu ( Dal Hastaneleri )
- Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) ile anlaşmalı olan Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ile Özel Hastaneler
İçin vizite kağıdı almalarına gerek yoktur. İlgili hastaneye başvuru için Nüfus Cüzdanı yeterli olacaktır.

Mediko-Sosyal Hekimi Tarafından reçete edilen ilaçların karşılanma oranları özel sağlık sigortası tarafından %80, SGK tarafından çalışanlar için %80, emekli çalışan personel için %90'dır.

Revir Odası Dahili 1255