Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü

Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü, ülkemizde demokrasinin gelişimine ve kurumsallaşmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürütür. Bu doğrultuda öğrenci talepleri doğrultusunda ilgili kurum veya kişilerle çeşitli etkinlik ve geziler düzenler. Güncel siyasetin aktörleriyle öğrencileri buluşturur, kurumları tanıtır. Bunun yanı sıra öğrencilere siyaset, uluslararası ilişkiler, politik ekonomi vs. gibi konularda okur-yazarlık kazandırmak, entelektüel tartışma yeteneklerini geliştirmek amacıyla çeşitli atölye çalışmalarını organize eder. Tüm siyasi aktörlere eşit mesafeli ve tüm fikirlere kucaklayıcı bir zihniyetle yaklaşır, bunları yaparken okulumuzun tüm paydaşlarıyla uyumlu çalışır.

 

Bu amaçla öğrencilerin bölümde aldıkları eğitime destek ve katkı sağlamak üzere faaliyet yürütür. Üniversitemiz ilkeleri doğrultusunda, üniversitemiz kurucusu merhum Kadir Has’ın vasiyetine sadık geleceğin sosyal bilimcilerinin yetişmesi misyonuyla hareket eder. Siyaset bilimini daha geniş kitlelere sevdirmek, önyargıları yıkmak ve jenerasyonumuz üzerindeki ‘apolitik’ gençler algısını yıkmak öncelikli amaçlarımızdandır. Ülkemiz ve dünya meseleleri konusunda bilinçli, sorgulama yeteneğine sahip, eleştirel düşünme becerisi kazanmış, olayları birden çok bakış açısıyla değerlendirebilen, sorumluluk alabilen ve çözüm üretebilen bireyler yetiştirerek hem alana hem de ülkemize artı değerler kazandırmayı hedeflemektedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

  • Konferans, söyleşi, panel, sempozyum, atölye çalışması, diplomasi gezileri vb. aktiviteler düzenler.
  • Bilgilendirici yayınlar yapar; dergi, broşür vs. yayın faaliyetlerinde bulunur.
  • Ülke ve uluslararası gündemi yakından takip ederek öğrencilerin fikirlerini özgürce beyan edebileceği ortamı sağlar.
  • İlgilenilen konularda faaliyet gösteren benzer ulusal ve uluslararası üniversite kulüpleri ile diğer eğitim kurum, kuruluş, şahıs ve örgütlerin çalışmalarını takip eder, bunlardan uygun gördüklerine katılımı sağlar ve bunlarla ortak faaliyetler yürütür.
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler Bölümleriyle iş birliği yürüterek okulumuz değerli akademik kadrosundan en etkin bir şekilde yararlanmayı hedefler.
  • Ulusal ve uluslararası etkinliklerde Kadir Has Üniversite’sini temsil eder ve gerektiğinde ev sahipliği yapar.
  • Etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve daha yararlı hale getirilmesine yönelik fikir alışverişleri için gerekli zemini hazırlar.


Mail: sibuk@khas.edu.tr

Facebook:http://www.facebook.com/khas.sibuk

Twitter:https://twitter.com/KhasSibuk

Instagram:https://instagram.com/khas.sibuk