Atatürkçü Gençlik Kulübü

Atatürkçü Gençlik Kulübü

Kulübün amacı Atatürk’ün “Devrimini”, “İlkelerini”, “Her türlü yeniliğe açık ve sürekli devrimini gerçekleştirecek nitelikli düşünüş sistemini”, “Devrimin bugünkü sonuçlarını ve yarınlara doğru uzantılarını”, “Yapıtlarını”, “Toplumsal davranışlarını” inceleme, araştırma konusu yapmak, bunları tehlikeye düşüren adım ve akımlara, yasalar çerçevesinde düşün savaşını vermektir.

 

Başka bir deyişle kulübün amacı: Atatürk’e ve Atatürkçülüğe inananları bir araya getirerek, güç ve enerjilerini birleştirip, dinamik nitelikteki Atatürk Devrimleri doğrultusunda ve karşı devrimcilerin, ulusun düşünce yapısında geriye dönüşe yönelik çaba ve girişimlerinden Türk toplumunu korumak için, aydınlatıcı ve uyarıcı hizmetleri verebilmelerini gerçekleştirmektir.

 

Bu çalışmalarında kulüp “Atatürkçü düşünüşü dolambaçlı yollardan yıpratmak için yaratılan çelişkilerle dolu bir takım uydurma sentezlere” ve yine “Atatürkçü düşünceye hiç inanmadığı halde Atatürk’ün adını kendisine kalkan yaparak, toplum içinde başarı sağlama kalkışımlarıyla” olduğu gibi onun ölümlü varlığını putlaştırma doğrultusundaki yozlaştırılmış bir Atatürkçülük anlayışıyla da mücadele edecek, Atatürk’ün ilkelerinin, zihniyetinin, felsefesinin ve devriminin özünü ortaya koyacak ve savunacaktır.